Over mij


Wat mensen beweegt, waarom we doen zoals we doen, heeft me al vanaf jong kind geboeid. Daarmee werd mensenwerk, van betekenis zijn, mijn passie. Andere drijfveren zijn mijn energie, creativiteit, lef en drang om eigen-wijsheid te vergroten.

Zowel de kennis en ervaring vanuit mijn werkzame leven in de (jeugd)GGZ, opleidingen en trainingen in voorouderlijk en systemisch werk als ook eigen levenservaring en intuïtie helpen mij om goed mee te kunnen denken en voelen met de ander. Er samen de juiste woorden aan te geven waardoor bewustwording en verandering mogelijk is op meerdere lagen (mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel).

Steeds meer merkte ik dat niet alleen praten maar zeker ook stilte, tijd en ontspanning helpend is. Daarmee ontstaat nog meer ruimte voor bewustwording waardoor je keuzes kunt maken die echt bij je passen.

Om zo naast kennis, functie en rol vooral zelf als mens stevig te kunnen blijven staan, eigen regie te nemen. Niet mauwen maar bouwen. Verbinden en samenwerken. Zeker in deze hectische maatschappij is dat van groot belang.